Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako Creative Arts Dental Laboratory (označované aj ako „my“, „nás“ a „naše“) používa a ochraňuje akékoľvek informácie, ktoré poskytujete používaním tejto webovej stránky (označovanej aj ako „stránka“). Creative Arts Dental Laboratory sa zaväzuje vždy chrániť Vaše súkromie v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Aké údaje zhromažďujeme

Vaším používaním tejto stránky môžeme zbierať:

  1. Vaše demografické informácie
  2. Záujem o produkty

Akékoľvek ďalšie nám poskytnuté informácie môžu byť archivované, aby sme mohli lepšie vyhovieť vaším potrebám ako zákazníka a zlepšovať naše služby a produkty.

Na čo využívame Vaše informácie

Vaše informácie sú nami chránené a nebudú poskytnuté žiadnej inej tretej strane bez Vášho výslovného súhlasu. Môžeme použiť Vami poskytnuté kontaktné údaje na neskoršie kontaktovanie Vás ohľadom našich služieb a produktov.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje budú po celú dobu chránené. Disponujeme všetkými fyzickými, elektronickými a manažérskymi protokolmi, aby sme zabezpečili, že Vaše údaje zostanú súkromné.

Cookies

Pri Vašom používaní tejto webovej stránky môžeme využívať súbory cookies. To zahrňuje dohodu vopred, že môžeme nahrať malý súbor do Vášho internetového prehliadača. Tie budú oveľa presnejšie sledovať, ako s nami komunikujete a pomôžu nám doručiť produkty, o ktoré máte najväčší záujem, priamo k Vám. Zároveň nám tiež pomáhajú vytvárať viac pútavých služieb. Ak budeme používať súbory cookies, budete mať možnosť prijať alebo odmietnuť ich využívanie.

Vaše práva

Môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie akýchkoľvek alebo všetkých Vašich osobných informácií, čo Vám radi splníme. Zároveň, máte právo požiadať nás o informácie o akýchkoľvek Vašich osobných informácií, ktorými disponujeme.

 

Všetky osobné informácie nám poskytnuté návštevníkom našej stránky podliehajú právnym predpisom na ochranu údajov.