INFO

KTO SME

Spoločnosť Creative City je dynamickou sociokultúrnou platformou, so sídlom v Košiciach. Hlavným zámerom Creative City je podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku a v Európe v rámci širokého spektra spoločenských aktivít. Cieľom Creative Arts je podpora kreativity a vyhľadávanie talentov v náväznosti na európske kultúrne prostredie.

ČO PONÚKAME

Creative Arts rozvíja aktívne partnerstvá a spoluprácu nie len na Slovensku a v Českej republike, ale stáva sa súčasťou Európskeho kreatívneho priestoru. Košice, Bratislava, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Paríž, Londýn, Budapešť, Ľubľana, Záhreb i Viedeň nám už otvorili svoje brány. Nech sa páči – pripojte sa k nám!

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Sídlo spoločnosti: Creative City Hroncova 1 04001 Košice Web site: www.creativecity.sk Email: office@creativecity.sk Tel: +421 904 66 44 90 IČO: 42250773 DIČ: 2023614032 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5034067716/0900 Registrácia: MVSR - WS/1 - 900/90 - 39833

PORTFOLIO

Latest Blog

Kategória žien nad 45 rokov

           

Read More

INFO SVET

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!

Read More

WELCOME TO MY WEB SITE